inwestycja

Remont budynku Izby Administracji Skarbowej w Bochni

Zakres wykonanych
usług

  • uzupełnienie dokumentacji projektowej do remontu budynku
  • projekt naprawy trzech słupów zewnętrznych, które stanowią podpory dla płyty balkonowej
  • projekt prac towarzyszących wykonaniu izolacji zewnętrznej jednej ze ścian piwnic budynku
  • nadzór autorski w trakcie przeprowadzonych robót budowlanych

Dokładny opis
inwestycji

Zakresem inwestycji jest sporządzenie projektu naprawy trzech słupów zewnętrznych, które są podporą dla płyty balkonowej nad gankiem w obszarze elewacji frontowej budynku. W projekcie zawarte zostaną opinie techniczne określające stan techniczny słupów wraz z propozycją naprawy. Dodatkowo projekt zawiera dokumentację z uwzględnieniem rozwiązań wskazanych w opinii technicznej.

Drugim projektem, z zakresu inwestycji, jest projekt prac towarzyszących wykonywaniu izolacji zewnętrznej jednej ze ścian piwnic budynku. Projekt ten obejmuje demontaż i ponowny montaż wiaty drewnianej oraz nawierzchni utwardzenia terenu, wykonanie hydroizolacji ścian oraz wykopów. Dodatkowo do projektu trzeba sporządzić kosztorys inwestorski oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.