inwestycja

Budynek Izby Administracji Skarbowej w Wieliczce

Zakres wykonanych
usług

  • nadzór inwestorski przy usuwaniu nieszczelności w przegrodach zewnętrznych
  • nadzór jakości wykonywanych robót budowlanych
  • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną i pozwoleniami administracyjnymi

Dokładny opis
inwestycji

Firma STRADOM Andrzej Potaczała zapewni nadzór inwestorski, w pełnym zakresie, w toku zadania budowlanego polegającego na usunięciu nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku Izby Administracji Skarbowej w Wieliczce.