inwestycja

Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach

Zakres wykonanych
usług

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, tj. weryfikację dokumentacji projektowej, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania, a także nadzór nad robotami budowlanymi.

Dokładny opis
inwestycji

Inwestycja obejmuje rozbudowę budynku dydaktyczno-oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z przebudową części istniejącej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Ogrodowej w Krzeszowicach.