usługa

Nadzór nad realizacją inwestycji

Czego możesz oczekiwać w trakcie budowy?

W drugim etapie, jakim jest nadzór budowlany, w trakcie budowy wysoko wykwalifikowany zespół firmy STRADOM oferuje: opracowanie projektu budowlanego, odbiór robót budowlanych, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych. Jako firma działająca od wielu lat na polskim rynku posiadamy zespół inspektorów mający szerokie doświadczenie, między innymi w pracy z zabytkowymi budynkami, wymagającymi szczególnego postępowania. W ramach współpracy z naszą firmą świadczymy również usługi z zakresu projektowania.

Kto uczestniczy w całym procesie?

Zgodnie z art. 17. rozdziału 3. ustawy Prawo Budowlane uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:
1) inwestor – Ty lub Twoja firma;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego – STRADOM;
3) projektant – STRADOM;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Co jest wymagane od inwestora – Ciebie?

Zgodnie z art. 18. pkt 1. do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, co zapewnia firma STRADOM

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania i odbioru robót budowlanych, co zapewnia firma STRADOM

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
co zapewnia firma STRADOM

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Firma STRADOM wcieli się w rolę inspektora nadzoru inwestorskiego zapewniając wykonanie powyżej zaznaczonych usług na najwyższym poziomie.

Aktualności

24 listopada 2020

Dofinansowania – gminy podkrakowskie

Zdobądź informacje na temat dofinansowań możliwych w gminach podkrakowskich.
23 listopada 2020

STOP SMOG

Wszelkie informacje potrzebne na temat wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.