inwestycja

Modernizacja budynku administracyjnego w miejscowości Szyce, gm. Wielka Wieś

Zakres wykonanych
usług

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w pełnym zakresie

Dokładny opis
inwestycji

Modernizacja istniejącego budynku administracyjnego w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów technicznych w tym przepisów przeciwpożarowych wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz dostosowania wejścia w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.