inwestycja

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie

Zakres wykonanych
usług

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadań inwestycyjnych, w tym sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz ich odbiorze.

Dokładny opis
inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski elewacji oraz przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.