inwestycja

Kalwaryjskie Fortalicium Fredry w Kalwarii Pacławskiej

Zakres wykonanych
usług

  • nadzór nad pracami konserwatorskimi
  • nadzór nad pracami związanymi z rewaloryzacją i remontem obiektów położonych na terenie założenia klasztornego
  • nadzór nad pracami związanymi z rewaloryzacją i remontem czterech kaplic kalwaryjskich
  • nadzór nad przebudową, rozbudową i nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu budynków gospodarczych na potrzeby obsługi pielgrzymów i prowadzonej działalności kulturalnej oraz edukacyjnej
  • nadzór nad pracami remontowymi przy budynku dawnego nowicjatu

Opis
inwestycji

Głównym celem prowadzenia prac budowlanych w Klasztorze Franciszkanów oraz Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej jest utworzenie nowej przestrzeni kulturowej. Spójna oferta kulturalna, edukacyjna i turystyczna pozwoli intensywnie podnieść rangę tego miejsca.

Współczesną historię Kalwarii i Podkarpacia przybliżać będą sale wystawowe, powstanie również Centrum Informacji Turystycznej a także stałe ekspozycje m.in: sala Andrzeja Maksymiliana Fredry, sala Szczepana Józefa Dwernickiego, sala Matki Bożej Kalwaryjskiej, wystawa prezentujące obchody 350-lecia powstania Kalwarii, sala misyjna, Misterium Męki Pańskiej. Turyści będą mogli oglądać tematyczne ekspozycje czasowe dotyczące historii okresu powojennego na Podkarpaciu m.in. Żołnierze wyklęci, Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku, Stan wojenny, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

Projekt zakłada przeprowadzenie konserwacji, rewaloryzacji i remont obiektów położonych na terenie założenia klasztornego wraz z kaplicami kalwaryjskimi w celu zwiększenia przestrzeni przeznaczonej na cele kulturowe.

W ramach projektu zostaną zrealizowane nw. działania:

  1. Prace remontowe przy kościele oraz prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła – konserwacja malowideł ściennych oraz drewnianego wystroju kościoła.
  2. Prace remontowe przy budynku klasztoru- w ramach tego działania zaplanowano prace remontowe przy budynku klasztoru.
  3. Prace remontowo-konserwatorskie przy czterech kaplicach kalwaryjskich, w tym przy drewnianych wystrojach wnętrz kaplic.
  4. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu budynków gospodarczych na potrzeby obsługi pielgrzymów i prowadzonej działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.