inwestycja

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Zakres wykonywanych
usług

  • świadczenie usług pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót obejmujących wykonanie robót budowlanych (remontowych i renowacyjnych) w zakresie uzupełnienia podbić fundamentowych w zabytkowym obiekcie budynku wielorodzinnego ,,Kossakówka” przy pl. J. Kossaka w Krakowie.

Dokładny opis
inwestycji

Inwestycja obejmuje remont budynku w zakresie konstrukcji z wycinką jesionu wrastającego w budynek oraz z remontem kanalizacji opadowej po istniejącej trasie.