inwestycja

Fort artyleryjski 52 ,,Borek” w Krakowie

Zakres wykonanych
usług

  • nadzór nad realizacją holu wejściowego
  • nadzór nad realizacją sali wielofunkcyjnej
  • nadzór nad częściową rekonstrukcją muru Carnota
  • nadzór nad odtworzeniem rowu diamentowego z mostem stałym
  • nadzór nad remontem oraz odbudową masywów ziemnych w obrębie masywu fortu
  • nadzór nad przebudową infrastruktury technicznej
  • nadzór nad zgodnością projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej
  • nadzór nad przebudową zjazdu z ulicy Fortecznej na drogę dojazdową do fortu
  • nadzór nad realizacją placu manewrowego oraz parkingów

Opis inwestycji

Firma STRADOM od 2019 roku bierze udział w pracach remontowych oraz rewitalizacyjnych w zabytkowym dwuwałowym forcie artyleryjskim ,,Borek” w Krakowie. Podczas II wojny światowej w forcie przetrzymywani byli rosyjscy i francuscy jeńcy. Do lat 90. XX wieku mieściła się tu baza samochodowa i sprzętowa spółdzielni budowlanej.

Inspektor nadzoru z firmy STRADOM, bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy technicznej, pełni tam rolę kontrolną nad kierownikiem budowy oraz dba o to, by wszelkie działania zostały wykonane należycie. Wykonywane prace mają na celu zlokalizowanie pomieszczeń holu wejściowego i sali wielofunkcyjnej, odtworzenie przebiegu fragmentu muru Carnota i rowu diamentowego z mostem stałym i remont oraz odbudowa masywów ziemnych w obrębie masywu fortu i rejonie bastionu obrony zapola, a także w rejonie drogi dojazdowej, placu manewrowego, parkingów.

Budynek będzie użytkowany przez dwie niezależne instytucje – Klub Kultury „Kliny” i Ośrodek Kultury ,,Biblioteka Polskiej Piosenki”.

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ inwestycji!