inwestycja

Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka” w Krakowie

Zakres wykonanych
usług

  • nadzór nad realizacją nowego budynku
  • nadzór nad rewitalizacją fortu
  • nadzór nad remontem oraz odbudową masywów ziemnych w obrębie masywu fortu
  • nadzór nad przebudową infrastruktury technicznej
  • nadzór nad zgodnością projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej
  • nadzór nad realizacją placu manewrowego oraz parkingów

Opis
inwestycji

Drugi fort należący do Twierdzy Kraków, który uszczelniał zewnętrzny pierścień obrony miasta. Nieopodal Fortu była zlokalizowana bateria artyleryjska do obrony dalekosiężnej.

Przewidziany na Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. W momencie rozpoczęcia prac remontowych, obiekt był w bardzo złym stanie technicznym. Pierwszy etap adaptacji rozpoczął się latem 2015 roku. Składały się na niego prace konserwatorskie i budowlane, tj. restauracja ceglanej elewacji, wymiana stolarki, remont dachu, budowa przyłączy oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uporządkowanie otaczającej go zieleni. Jesienią 2019 rozpoczęto drugi etap, tzn. prace związane z budową nowego obiektu kubaturowego i właśnie od tego czasu w rewitalizacji bierze udział firma STRADOM. Po zakończeniu budowy (do końca 2021 roku) całość obiektu rozpocznie pełną działalność.