inwestycja

Zespół folwarczny w Pleszowie przy ul. Nadbrzezie 6b w Krakowie

Zakres wykonanych
usług

  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (typowanie prac) określającej zakres wymaganych prac remontowych i konserwatorskich oraz oszacowanie kosztów

Dokładny opis
inwestycji

Adaptacja budynku dawnej dawnej stajni w zespole folwarcznym w Pleszowie przy ulicy Nadbrzezie 6b w Krakowie na magazyn materiałów archeologicznych.