inwestycja

Budynek handlowo- usługowy w Myślenicach

Zakres wykonanych
usług

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie
  • kontrola zgodności realizacji budowy z dokumentacją techniczną i pozwoleniami administracyjnymi oraz przepisami
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i ich odbiór

Dokładny opis
inwestycji

Inwestycja obejmuje rozbiórkę budynku handlowo-usługowego wraz z utwardzeniem terenu nieruchomości i odcięciem przyłączy na działkach.