inwestycja

Fort artyleryjski 52 ,,Borek” w Krakowie

Zakres wykonanych
usług

  • opracowanie dokumentacji inwentaryzującej stan techniczny i działanie systemu odwodnienia kanalizacji deszczowej nowej i historycznej wraz z opinią, co do sposobu wykonania zalecanych robót budowlanych