Blog

Dofinansowanie ,,MÓJ PRĄD”

To program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia; nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Czym jest ,,Mój Prąd”?

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak zdobyć dofinansowanie?

  1. Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną
  2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
  3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
  4. Złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. – papierowy lub online na stronie www.mojprad.gov.pl
  5. O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem.

Wypłata dotacji do 5000 zł!

Poradnik

24 listopada 2020

Dofinansowania - gminy podkrakowskie

Zdobądź informacje na temat dofinansowań możliwych w gminach podkrakowskich.
23 listopada 2020

STOP SMOG

Wszelkie informacje potrzebne na temat wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
23 listopada 2020

Ulga termomodernizacyjna

Uzyskaj najważniejsze informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej!

Artykuły

24 listopada 2020

Dofinansowania - gminy podkrakowskie

Zdobądź informacje na temat dofinansowań możliwych w gminach podkrakowskich.
23 listopada 2020

STOP SMOG

Wszelkie informacje potrzebne na temat wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
23 listopada 2020

Ulga termomodernizacyjna

Uzyskaj najważniejsze informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej!